PRIME MENAGEMENT
środa, 18 października 2017 r.
ESTATES WELL MANAGED
 
 
WM Kwadratowa 8
WM Kwadratowa 8
ul. Kwadratowa 8, 05-500 Piaseczno
 
WM Kwadratowa 4
WM Kwadratowa 4
ul. Kwadratowa 4; 05-500 Piaseczno
 

Firma Prime Management

  • specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi o charakterze rezydencjalnym na terenie Miasta st. Warszawy oraz Piaseczna
  • zarządza aktualnie 4 nieruchomościami po jednej, w dzielnicy Ursynów oraz Wilanów oraz 2 w Józefoslawiu Piaseczo
  • działa zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami. Czynności zarządzania zawsze wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości, posiadający ubezpieczenie OC.
  • przestrzega Standardów Zawodowych  Zarządcy Nieruchomości przyjętych przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Podwyżki Cen Wody i Ścieków
Od 30.06.2016 r. MPWiK Podwyższa ceny wody i ścieków do 11,47 zł/m3
 
Kary finasowe dla użytkowników wieczystych za opóźnienia
Kary finansowe dla opieszałych użytkowników wieczystych W przypadku, gdy użytkownik nie dotrzyma terminu zagospodarowania gruntu, musi liczyć się z konsekwencjami swoich zaniedbań. Skutki reguluje art. 63 omawianej ustawy, gdzie wójt (burmistrz, prezyd
 
Kiedy wspólnota mieszkaniowa zapłaci podatek ?
Od 1 stycznia 2007r od pozyskanych pożytków trzeba będzie odprowadzić 19% podatek
 
 
© 2007 by Prime Management
Created by Red Boom1